KZ

Главная страницаЭлектронная библиотека
Электронная библиотека

В разделе размещается научно-методическая, учебно-методическая, популярная литература по нравственно-духовному образованию для педагогов всех уровней образования.  


ӨМІРДІ БАҒАЛАП ҮЙРЕНЕЙІК

«Өзін-өзі тану» пәні бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандартта бұл пән жеке міндетті пән ретінде ғана оқытылып қоймай, вариативті оқу жүктемесінің бір оқу сағаты бастауыш мектепте таңдау бойынша сабақтарда, негізгі мектепте таңдау бойынша курстарда және мектептің жоғарғы сатысындағы бейіндік оқыту жағдайларында, қолданбалы курстарда пайдаланылады. 

Поиск

Добавить комментарийКомментарии (0)


Этот материал еще никто не прокомментировал.

Общереспубликанский открытый урок, посвященный общественной деятельности автора программы нравственно-духовного образования «Самопознание»

учащиеся смогут пересказать содержание текста о С.Назарбаевой, используя различные приёмы визуализации текста

Общереспубликанский открытый урок, посвященный общественной деятельности автора программы нравственно-духовного образования «Самопознание» С.А.Назарбаевой, для студентов ТиПО

- раскрыть значение общечеловеческой ценности «Любовь» в жизни человека; - развивать нравственные качества, такие, как милосердие, сила духа; - воспитывать стремление к бескорыстному служению.

ӨНЕР – ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУДЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ

Ұсынылып отырған оқу құралында өзінтану, педагогика, мәдениеттану мен философия ғылымдары салаларында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстары негізінде көркем мәдениетпен байланысты қағидалар жүйелі түрде берілген.