KZ

Главная страницаЭлектронная библиотека
Электронная библиотека

В разделе размещается научно-методическая, учебно-методическая, популярная литература по нравственно-духовному образованию для педагогов всех уровней образования.  


Жалпыадамзаттық құндылықтар (5-11 сынып)

Әдістемелік құрал «Өзін-өзі тану» пәнінен және «Жалпыадамзаттық құндылықтар» арнайы курсынан сабақ беретінмұғалімдерге арналған.

Әдістемелік құралда жалпыадамзаттық құндылықтарды мектептің оқу-тәрбие жұмысында интеграциялауға және оқушының рухани-адамгершілік әлеуетін ашуға мүмкіндік беретін «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының  аксиологиялық негіздерінің мәні ашып көрсетілген. Әдістемелік құрал білім беру саласының жетекшілеріне, әдіскерлер мен мұғалімдерге әдістемелік көмек болып табылады.  

Поиск

Добавить комментарийКомментарии (0)


Этот материал еще никто не прокомментировал.

Организация внеклассной работы в пилотных школах с интеграцией программы нравственно-духовного образования «Самопознание» в единое образовательное пространство

Методическое пособие для учителей. /Мукажанова Р.А., Сакенова Е.Н., Исмаилова О.Г., Абулхасанова Г.Е./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 128 стр.

Мировая художественная культура (7-11 кл.)

Методическое пособие для учителей. /Калиева Г.И., Керимбаева С.Р./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 85 стр.

Общечеловеческие ценности (5-11 кл.)

Методическое пособие для учителей./Мукажанова Р.А., Омарова Г.А./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 128 стр.

Культура лидерства (9-11 кл.)

Методическое пособие для учителей./Омарова Г.А., Мукажанова Р.А./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 97 стр.