KZ

Главная страницаЭлектронная библиотека
Электронная библиотека

В разделе размещается научно-методическая, учебно-методическая, популярная литература по нравственно-духовному образованию для педагогов всех уровней образования.  


ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІР ӘЛІППЕСІ (9-11 сын.)

Әдістемелік құралда оқушыларды отбасына және оның рухани құндылықтарына құрметпен қарауға тәрбиелеу, олардың рухани-адамгершілік әлеуетін ашуға мүмкіндік беру мақсаттары айқындалып, оларды іске асырудың жолдары мұғалімдерге әдістемелік көмек ретінде берілген. Сонымен қатар, құралда жалпы білім беретін мектептің 9-11 сыныптары үшін «Отбасылық өмір әліппесі» факультативінің бағдарламасы және оқу-тақырыптық жоспарлары ұсынылған.

Әдістемелік құрал білім беру саласының жетекшілеріне, әдіскерлер мен мұғалімдеріне арналған.

Поиск

Добавить комментарийКомментарии (1)


Бейсенова Минаим Бимахановна
11 октября 2020 в 15:17
Комментировать

"Отбасылық өмір әліппесі". Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал. / Әкімбаева Ж.Ж., АхметоваА.И., Кошкеева Г.У./ құралда жалпы білім беретін мектептің 9-11 сыныптары үшін және колледж студенттері үшін жазылған факультативінің бағдарламасы және оқу-тақырыптық жоспарлары ұсынылған. Бұл әдістемелік құралды қазіргі таңда жастарды рухани-адамгершілік, отбасы құндылықтарын бойына сіңіріп тәрбиелеуде көмек ретінде қолдануға қажетті құралдардың бірі болып саналады. Әдістемелік құрал авторларына рахмет.

Элективные интегрированные курсы в профильной школе по программе нравственно-духовного образования «Самопознание»

Методическое пособие для учителей самопознания./ Омарова Г.А., Абдрахманова А.М., Афанасенко Л.Д. /– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 96 стр.

Духовное наследие человечества (5-11 кл.)

Методическое пособие для учителей. /Омарова Г.А., Ахметова А.И., Абдрахманова А.М., Багадаева Ж.А./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 128 стр.

Курс «Этика жизни» (Азбука нравственности – 1-4 кл.; Грамматика нравственности 5-9 кл.; Наука совести – 10-11 кл.).

Методическое пособие для учителей./Мукажанова Р.А., Лосева Е.М./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 160 стр.

Организация внеклассной работы в пилотных школах с интеграцией программы нравственно-духовного образования «Самопознание» в единое образовательное пространство

Методическое пособие для учителей. /Мукажанова Р.А., Сакенова Е.Н., Исмаилова О.Г., Абулхасанова Г.Е./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 128 стр.