KZ

Главная страницаЭлектронная библиотека
Электронная библиотека

В разделе размещается научно-методическая, учебно-методическая, популярная литература по нравственно-духовному образованию для педагогов всех уровней образования.  


Жалпыадамзаттық құндылықтар (5-11 сынып)

Әдістемелік құрал «Өзін-өзі тану» пәнінен және «Жалпыадамзаттық құндылықтар» арнайы курсынан сабақ беретінмұғалімдерге арналған.

Әдістемелік құралда жалпыадамзаттық құндылықтарды мектептің оқу-тәрбие жұмысында интеграциялауға және оқушының рухани-адамгершілік әлеуетін ашуға мүмкіндік беретін «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының  аксиологиялық негіздерінің мәні ашып көрсетілген. Әдістемелік құрал білім беру саласының жетекшілеріне, әдіскерлер мен мұғалімдерге әдістемелік көмек болып табылады.  

Поиск

Добавить комментарийКомментарии (1)


тимка
11 марта 2021 в 19:04
Комментировать

ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР (5-11 СЫНЫП)

ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІР ӘЛІППЕСІ (9-11 сын.)

Отбасылық өмір әліппесі. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал. / Әкімбаева Ж.Ж., АхметоваА.И., Кошкеева Г.У./ – Алматы, «Бөбек» ҰҒПББСО, 2014. – 44 бет.

Элективные интегрированные курсы в профильной школе по программе нравственно-духовного образования «Самопознание»

Методическое пособие для учителей самопознания./ Омарова Г.А., Абдрахманова А.М., Афанасенко Л.Д. /– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 96 стр.

Духовное наследие человечества (5-11 кл.)

Методическое пособие для учителей. /Омарова Г.А., Ахметова А.И., Абдрахманова А.М., Багадаева Ж.А./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 128 стр.

Курс «Этика жизни» (Азбука нравственности – 1-4 кл.; Грамматика нравственности 5-9 кл.; Наука совести – 10-11 кл.).

Методическое пособие для учителей./Мукажанова Р.А., Лосева Е.М./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 160 стр.