KZ

Главная страницаЭлектронная библиотека
Электронная библиотека

В разделе размещается научно-методическая, учебно-методическая, популярная литература по нравственно-духовному образованию для педагогов всех уровней образования.  


Жалпыадамзаттық құндылықтар (5-11 сынып)

Әдістемелік құрал «Өзін-өзі тану» пәнінен және «Жалпыадамзаттық құндылықтар» арнайы курсынан сабақ беретінмұғалімдерге арналған.

Әдістемелік құралда жалпыадамзаттық құндылықтарды мектептің оқу-тәрбие жұмысында интеграциялауға және оқушының рухани-адамгершілік әлеуетін ашуға мүмкіндік беретін «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының  аксиологиялық негіздерінің мәні ашып көрсетілген. Әдістемелік құрал білім беру саласының жетекшілеріне, әдіскерлер мен мұғалімдерге әдістемелік көмек болып табылады.  

Поиск

Добавить комментарийКомментарии (0)


Этот материал еще никто не прокомментировал.

ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІР ӘЛІППЕСІ (9-11 сын.)

Отбасылық өмір әліппесі. Мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал. / Әкімбаева Ж.Ж., АхметоваА.И., Кошкеева Г.У./ – Алматы, «Бөбек» ҰҒПББСО, 2014. – 44 бет.

Элективные интегрированные курсы в профильной школе по программе нравственно-духовного образования «Самопознание»

Методическое пособие для учителей самопознания./ Омарова Г.А., Абдрахманова А.М., Афанасенко Л.Д. /– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 96 стр.

Духовное наследие человечества (5-11 кл.)

Методическое пособие для учителей. /Омарова Г.А., Ахметова А.И., Абдрахманова А.М., Багадаева Ж.А./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 128 стр.

Курс «Этика жизни» (Азбука нравственности – 1-4 кл.; Грамматика нравственности 5-9 кл.; Наука совести – 10-11 кл.).

Методическое пособие для учителей./Мукажанова Р.А., Лосева Е.М./– Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 2014. – 160 стр.